Νέα

Εγγραφές μαθητών σε Νηπιαγωγεία και Δημοτικά 2020-2021

Κάθε χρόνο τέτοια εποχή ξεκινούν οι εγγραφές μαθητών στα σχολεία της χώρας μας. Η διαδικασία είναι η συγκέντρωση των απαιτούμενων δικαιολογητικών και αιτήσεων και η κατάθεσή τους στα αρμόδια σχολεία. Φέτος υπήρξαν κάποιες αλλαγές στη διαδικασία για τα Νηπιαγωγεία της χώρας, οι οποίες δίνουν τη δυνατότητα για ηλεκτρονική αίτηση. Συγκεντρώσαμε όλες τις αλλαγές σχετικα με τις εγγραφές μαθητών σε Δημοτικά και Νηπιαγωγεία για το σχολικό έτος 2020-2021 και σας τις παρουσιάζουμε αναλυτικά παρακάτω.

Τι ισχύει για τις εγγραφές μαθητών στα δημόσια Νηπιαγωγεία

Για το σχολικό έτος 2020-2021 και εφεξής, οι αιτήσεις εγγραφών στα δημόσια Νηπιαγωγεία, θα γίνονται μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης με Ηλεκτρονική Αίτηση-Εγγραφή στο proti-eggrafi.services.gov.gr. Στην ίδια διεύθυνση μπορείτε να βρείτε αναλυτικές οδηγίες βήμα- βήμα για την συμπλήρωση της αίτησης εγγραφή.

Την Ηλεκτρονική Αίτηση Εγγραφής υποβάλλει ο γονέας ή ο κηδεμόνας του παιδιού για το Νηπιαγωγείο στο οποίο ανήκει, βάσει της διεύθυνσης κατοικίας και τα όρια της σχολικής περιφέρειας του Νηπιαγωγείου. Για το σχολικό έτος 2020-2021, οι ηλεκτρονικές εγγραφές στο Νηπιαγωγείο θα πραγματοποιηθούν από 15 έως 30 Μαΐου 2020. Εάν η εγγραφή πραγματοποιηθεί μετά την 30η Μαΐου θα θεωρείται εκπρόθεσμη.

Στα Νηπιαγωγεία εγγράφονται μαθητές που την 31η Δεκεμβρίου του έτους εγγραφής συμπληρώνουν την ηλικία των τεσσάρων (4) ετών, που είναι και η νόμιμη ηλικία φοίτησης. Συγκεκριμένα, στα Νηπιαγωγεία για το σχολικό έτος 2020-21, μπορούν να εγγραφούν μαθητές γεννημένοι το 2015 και το 2016. Επίσης, είναι σημαντικό να υπενθυμίσουμε ότι η φοίτηση των νηπίων που συμπληρώνουν ηλικία τεσσάρων (4) ετών γίνεται υποχρεωτική σε όλα τα Νηπιαγωγεία της χώρας.

Αν δεν ανήκετε στο ηλιακό group παιδιών για εγγραφές μαθητών σε Δημοτικά και Νηπιαγωγεία, δείτε τη διαδικασία εγγραφών σε παιδικούς και βρεφονηπιακούς σταθμούς. Πατήστε κλικ εδώ.

Το παιδί μου φοιτούσε κατά την τρέχουσα σχολική χρονιά στο Νηπιαγωγείο. Θα κάνω αίτηση εγγραφής για την νέα σχολική χρονιά;

Όχι. Η εγγραφή του πρoνηπίου στο δεύτερο έτος του Νηπιαγωγείου γίνεται αυτεπάγγελτα.

Μπορώ να επιλέξω την μη εγγραφή του 4χρονου παιδιού μου στο Νηπιαγωγείο;

Από το σχολικό έτος 2020-2021, σύμφωνα με τις προβλέψεις του νόμου όπως αυτός αντικαταστάθηκε, η φοίτηση των νηπίων που συμπληρώνουν ηλικία τεσσάρων (4) ετών γίνεται υποχρεωτική σε όλους τους Δήμους της χώρας.

Ποιο είναι το ωράριο των τμημάτων του Νηπιαγωγείου;

  • Πρωινό Υποχρεωτικό Τμήμα: 8.30-13.00 με χρόνο προσέλευσης 8.15-8.30 και ώρα αποχώρησης 13.00
  • Απογευματινό Ολοήμερο τμήμα: 13.00-16.00 με ώρα αποχώρησης 16.00
  • Τμήμα Πρωινής Υποδοχής: 7.45-8.30 με χρόνο προσέλευσης 7.45-8.00 (εάν προσφέρεται αυτή η δυνατότητα)

Βήματα αίτησης

Πριν ξεκινήσετε θα χρειαστείτε:

  • τους κωδικούς πρόσβασης στο GOV.GR (TAXISnet)
  • τον αριθμό του κινητού σας τηλεφώνου
  • αποδεικτικό διεύθυνσης

Προϋπόθεση

Τη διαδικασία εγγραφής μπορεί να την πραγματοποιήσει μόνο ο γονέας/κηδεμόνας κάθε παιδιού.

Για να ξεκινήσει ο κηδεμόνας την διαδικασία υποβολής αίτησης εγγραφής, επιλέγει “Ξεκινήστε εδώ”. Μέσω της υπηρεσίας “Εγγραφή στο Νηπιαγωγείο” έχει τις εξής δυνατότητες:
● Υποβολή νέας αίτησης εγγραφής
● Προβολή υπάρχουσας εγγραφής

Για έναρξη υποβολής νέας αίτησης εγγραφής ο κηδεμόνας επιλέγει «Υποβολή νέας αίτησης εγγραφής» και «Συνέχεια». Αφού επιλέξει “Συνέχεια”, καλείται να αναζητήσει το Νηπιαγωγείο στο οποίο
ανήκει βάσει της διεύθυνσης κατοικίας του και να υποβάλει αίτηση εγγραφής για το παιδί του. Για την αναζήτηση αυτή ζητείται να επιλέξει Περιφέρεια, Περιφερειακή Ενότητα και Δήμο.

Αφού ο κηδεμόνας επιλέξει το Νηπιαγωγείο που επιθυμεί, πατώντας “Σύνδεση” στη νέα σελίδα ανακατευθύνεται στην πλατφόρμα εισόδου, όπου αφού εισάγει τους προσωπικούς κωδικούς TAXISnet συνδέεται στην υπηρεσία.

Έπειτα, ζητείται η επιβεβαίωση/ενημέρωση στοιχείων με την ακόλουθη σειρά:
1) Επιβεβαίωση Στοιχείων Κηδεμόνα
Ο χρήστης επιβεβαιώνει τα στοιχεία του (Ονοματεπώνυμο και Α.Φ.Μ) επιλέγοντας “Επιβεβαίωση”.

2) Συμπληρωματικά Στοιχεία Κηδεμόνα

Στη συνέχεια, ο κηδεμόνας καταχωρεί στο σύστημα τα προσωπικά συμπληρωματικά στοιχεία που ζητούνται (Όνομα Μητέρας, Όνομα Πατέρα και Ημερομηνία Γέννησης) και επιλέγει “Συνέχεια”.

3) Στοιχεία επικοινωνίας

Ο χρήστης πρέπει να συμπληρώσει το κινητό του τηλέφωνο στο οποίο θα λάβει ενημερώσεις για την πορεία της αίτησής του. Εάν επιθυμεί, μπορεί να συμπληρώσει και διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail).

4) Στοιχεία Παιδιού/Κηδεμονίας
Έπειτα, θα εμφανιστούν στην οθόνη του χρήστη τα στοιχεία του/των παιδιού/ων, όπως αυτά αντλούνται από την Βεβαίωση Οικογενειακής Κατάστασης του Μητρώου Πολιτών.

Σε περίπτωση που το στοιχείο της κηδεμονίας δεν προκύπτει από τον αυτόματο μηχανισμό ή αν προκύπτει με ελλιπή ή λαθεμένα δεδομένα τότε θα χρειαστεί ο κηδεμόνας να επιβεβαιώσει ότι έχει υποβάλει ορθά στοιχεία στο προηγούμενο βήμα.

Εάν τα στοιχεία στο προηγούμενο βήμα είναι ορθά καταχωρημένα και συνεχίζει να μην εμφανίζεται το ζητούμενο στοιχείο κηδεμονίας, παρέχεται η δυνατότητα στον κηδεμόνα να υποβάλλει σε κατάλληλη φόρμα τα στοιχεία του παιδιού. Ο κηδεμόνας επιλέγει ένα από τα:
Πιστοποιητικό γέννησης, Ληξιαρχική πράξη γέννησης, Αιτούντες/Δικαιούχοι Διεθνούς
Προστασίας, Δικαστική Απόφαση Επιμέλειας, Ιδιωτικό Συμφωνητικό Ρύθμισης Επιμέλειας,
επισυνάπτει το αντίστοιχο έγγραφο και επιλέγει “Συνέχεια”.

5) Στοιχεία διεύθυνσης
Ακολουθεί η συμπλήρωση και η ταυτοποίηση των στοιχείων διεύθυνσης. Ο χρήστης συμπληρώνει τα στοιχεία διεύθυνσης του παιδιού, επισυνάπτει έγγραφο που να πιστοποιεί την επιλεγμένη διεύθυνση και πατάει “Συνέχεια”.

Πριν ολοκληρωθεί η διαδικασία, δίνονται κάποιες περαιτέρω επιλογές και δυνατότητες, όπως αν υπάρχει κάποιο άλλο αδερφάκι στο ίδιο σχολείο, ο ορισμός συνοδού και το προαιρετικό ολοήμερο πρόγραμμα.

Πληροφορίες σχετικά με τη διαδικασία υποβολής των ηλεκτρονικών αιτήσεων, τα δικαιολογητικά που θα συνοδεύουν την ηλεκτρονική αίτηση εγγραφής και για την παρακολούθηση του προαιρετικού ολοήμερου προγράμματος θα μπορέσετε επίσης να τα βρείτε αναρτημένα στο σχολείο ή/και στην επίσημη ιστοσελίδα του σχολείου.

Τι ισχύει για τις εγγραφές στα Δημοτικά

Τη σχολική χρονιά 2020-2021 στην Α΄ Τάξη του Δημοτικού Σχολείου θα φοιτήσουν οι μαθητές που γεννήθηκαν από 1-1-2014 έως και 31-12-2014.

Επισημαίνεται ότι, κατά την περίοδο των εγγραφών, αποτελεί ευθύνη των Διευθυντών/ντριών – Προϊσταμένων των σχολικών μονάδων η μέριμνα για την τήρηση των απαιτούμενων μέτρων αποφυγής διασποράς του κορονοϊού, όπως αυτά έχουν ανακοινωθεί από τον Εθνικό Οργανισμό Δημόσιας Υγείας (Ε.Ο.Δ.Υ.) (https://eody.gov.gr/covid-19-odigies-gia-ti-chrisi-maskas-apo-to-koino/).

Οι εγγραφές μαθητών σε Δημοτικά και Νηπιαγωγεία ξεκίνησαν! Τι δασκάλες όμως θα θέλαμε για τα παιδιά μας; Δείτε εδώ το συγκινητικό γράμμα που στέλνει η δασκάλα Ειρήνη Καραπάνου, από το 12ο Δημοτικό Βύρωνα στους μαθητές της.

Δικαιολογητικά εγγραφής

Σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 4 (α) του άρθρου 7 του Π.Δ. 79/2017 (ΦΕΚ 109Α), τα απαιτούμενα δικαιολογητικά για την εγγραφή στην Α΄ τάξη του δημοτικού σχολείου είναι τα εξής:

α. Πιστοποιητικό γέννησης Δήμου ή Κοινότητας. Διευκρινίζεται ότι για την εγγραφή των μαθητών/τριών στα Δημοτικά Σχολεία της χώρας δεν απαιτείται η προσκόμιση του Πιστοποιητικού Γέννησης από τους γονείς/κηδεμόνες, αλλά αναζητείται από τις σχολικές μονάδες μέσω του Πληροφορικού Συστήματος myschool του ΥΠΑΙΘ. (Φ.6/498/57863/Δ1/6-4-2016).

β. Επίδειξη του Βιβλιαρίου Υγείας του Παιδιού (Β.Υ.Π.) ή προσκόμιση άλλου στοιχείου, στο οποίο αποδεικνύεται ότι έγιναν τα προβλεπόμενα εμβόλια.

γ. Το Ατομικό Δελτίο Υγείας Μαθητή.

δ. Αποδεικτικό στοιχείο από το οποίο διαπιστώνεται η διεύθυνση κατοικίας του μαθητή. Υπάρχει σύσταση από το Υπουργείο οι Διευθυντές των Σχολικών Μονάδων να ελέγχουν με ιδιαίτερη προσοχή το εν λόγω αποδεικτικό στοιχείο, προκειμένου οι αιτήσεις εγγραφής να υποβάλλονται αποκλειστικά και μόνο στο σχολείο που ανήκουν οι μαθητές σύμφωνα με τα όρια της σχολικής περιφέρειας

ε. Βεβαίωση Φοίτησης Νηπιαγωγείου και Πιστοποιητικό Φοίτησης Νηπιαγωγείου για την εγγραφή στο Δημοτικό, το οποίο εκδίδεται με τη λήξη της διδασκαλίας των μαθημάτων και διαβιβάζεται αυτεπάγγελτα από το Νηπιαγωγείο στο Δημοτικό Σχολείο εγγραφής του μαθητή.

Τα παραπάνω πέντε (5) στοιχεία τα δηλώνει ο γονέας/κηδεμόνας του μαθητή με υπεύθυνη δήλωσή του. Σε περίπτωση που προκύπτει για οποιονδήποτε λόγο αλλαγή στα στοιχεία του μαθητή, πριν ή και μετά την εγγραφή του σε σχολική μονάδα της χώρας, ο γονέας/κηδεμόνας θα πρέπει να ενημερώνει ως προς την αλλαγή αυτή τον οικείο Δήμο στον οποίο είναι εγγεγραμμένος ο μαθητής.

Αντωνία

Γεια σας! Με λένε Αντωνία και είμαι εκπαιδευτικός, μαμά, σύζυγος, νοικοκυρά.Tους αγαπώ όλους μου τους ρόλους και προσπαθώ να βγάζω τον καλύτερό μου εαυτό στον καθένα ξεχωριστά, αλλά και συνδυαστικά. Γράφω με τις γνώσεις που έχω συλλέξει όλα αυτά τα χρόνια και τα μοιράζομαι μαζί σας στο polkadots.gr .

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *